Council je prastará forma a současně moderní postup ne-hierarchické a ne-násilné komunikace. Jeho kořeny nalézáme v tradičních kulturách celého světa, kde byly „kruhové“ formy komunikace používány jako způsob rozhodování a vlády, nástroj řešení problémů a konfliktů, prostor pro osobní sdílení, učení a posilování komunity. Vždy podporovaly přítomné v tom, aby mluvili upřímně a do hloubky o tom, co je důležité, naslouchali ostatním aktivně a s plnou pozorností, i když třeba s ostatními nesouhlasí, respektovali kruh/společenství jako celek a všechny hlasy i různé perspektivy v něm. Council tak dával prostor novým vhledům a porozumění.

Dnes se Council a různé jiné formy kruhů používají ve školách, organizacích, firmách, komunitách a rodinách, kam přinášejí možnost učit se a rozvíjet toto starodávné umění.

 

Jak může vypadat council ve Vašem týmu?

Společně se posadíte do kruhu a budete se po určitý čas soustředěně věnovat společnému záměru, tématu. Záměr councilu si domluvíte s facilitátory, kteří pro vás připraví vhodnou formu a provedou vás celým procesem, budou sedět v kruhu spolu s vámi a vaším týmem. Každý bude mít prostor sdílet svůj příběh, svou část mozaiky, svůj dar, každý bude mít prostor naslouchat ostatním.

 

Příklady záměrů:

★    budování společenství (teambuilding)

★    podpora otevřené komunikace

★    podpora porozumění (všech navzájem či mezi dvěma/více skupinami)

★    mapování tématu

★    ocenění

★    reflexe uplynulých událostí

★    řešení krizí a konfliktů

★    rozhodování

 

Časová dotace je závislá na záměru a také na počtu, nastavení a zkušenostech zúčastněných, obvykle 2 – 4 hodiny. Dle potřeby je možné absolvovat Council jednou, pokračovat v něm či navázat tématy, která vyplynou, na dalších setkáních, či se setkávat pravidelně v rámci budování společenství a rozvoje otevřené komunikace ve vašem týmu.

Kromě vyprávění příběhů a slovního sdílení můžeme dle libosti využívat i jiné tvořivější techniky, můžeme pracovat se zvukem, pohybem, výtvarným projevem, apod.

Council může proběhnout ve vašich prostorách či v námi doporučených prostorách, uvnitř či venku v přírodě.

 

Celek je víc než suma částí.

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.

The health (of the individual, circle or organization) is a function of participation.

V případě zájmu či další informace nás kontaktujte.