č. akreditace MSMT – 33444/2016-2-1033

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je poukázat na důležitost podchycení oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí v době, kdy se mozek dítěte nejvíce vyvíjí a je schopen největších změn. V předškolním věku je možné správnou prevencí a výchovným vedením zajistit, aby se co nejvíce zmírnily dopady oslabených funkcí na úspěšnost žáka v průběhu školní docházky.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ (učitelé 1. tříd)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.