logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kurz + profesní zkouška)

Zřetel Chůva kurz zelená.jpg

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen zájemcům, které naplňuje práce s dětmi a hledají uplatnění v institucích nebo přímo v rodinách

 • Akreditace MŠMT
 • Součástí kurzu je praxe
 • Teoretická část online a praktické lekce prezenčně
 • Lektoři a lektorky se zkušenostmi z praxe
 • Účasntníci obdrží osvědčení
 • Možnost hrazení úřadem práce

Úspěšní absolventi jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které aktivně uplatní při práci s dětmi ve věku od narození až do zahájení povinné školní docházky. Chůva se tak podílí na přímé péči a výchově dětí v zařízeních nebo přímo v rodinách. 

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT

Rozhodnutí o akreditaci ZDE (kombinovaná)

Výuka probíhá částečně prezenčně a částečně online. Součástí prezenční části jsou témata, která se věnují přímé péči o děti, např: poskytování první pomoci dětem, základy hygienických návyků a manipulace s kojencem. 

Součástí kurzu je autorizovaná zkouška profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie -  rozhodnutí o autorizaci ZDE.

 

Uplatnění chůvy

 • Mateřská centra
 • Agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech
 • Mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost)
 • Dětské skupiny a mikrojesle
 • Jesle, dětské kluby a podobná zařízení
 • Práce na živost v rodině (živnost vázaná pro péči o děti do 3 let věku)

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

Rozsah kurzu

160 hodin (80 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady

 • Ukončené základní vzdělání
 • Dosažení věku 18 let
 • Bez logopedických vad
 • Zdravotní způsobilost

 

Pokud máte o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky zájem a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí Vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?

Kurzovné lze rozložit na splátky.

 

Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín Akce
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Praha 20. 09. 2024 - 02. 11. 2024
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE - webinář + Brno 25. 10. 2024 - 07. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Praha - 20. 09. 2024 - 02. 11. 2024
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
ONLINE - webinář + Brno - 25. 10. 2024 - 07. 12. 2024

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás také nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese. 

Zákonnou povinností poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky.