Datum / čas
10.04.2019
09:00-16:00

Místo konání
Zlín – ZŠ Mostní

Adresa:
Mostní 2397
Zlín

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2018/0291-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář stručně přestavuje systém protidrogové prevence v České republice a představuje jednotlivé typy prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Dále se pak podrobněji zaměřuje na způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Stěžejní část kurzu zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence – „Z deníku -náctileté“, „Diagram“, „Karty“, „Váhy“, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

 

Cíle školení:

Absolvent kurzu dokáže popsat jednotlivé typy prevence včetně jejich hlavních cílů a úkolů a poskytovatele těchto typů prevence. Je si vědom specifik, úskalí a možných problémových momentů při práci s jednotlivcem či skupinou v rámci primární protidrogové prevence. Dokáže realizovat konkrétní preventivní a je si vědom jejich úskalí a problémových momentů.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociálního poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz