Datum / čas
17.05.2019
09:00-15:30

Místo konání
Plzeň – Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Adresa:
Nerudova 982/25
Plzeň

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2017/0683-SP

č. akreditace MŠMT: 14972/2018-2-654

 

Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci v pomáhajících profesích setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit účastníky se Zákonem o sociálně právní ochraně dětí a souvisejícími základními právními předpisy, kompetencemi, nejčastějšími typy problémů řešených při výkonu sociálně právní ochrany dětí – závadové chování, trestná činnost dětí a mladistvých, záškoláctví, problémy rodin s vícečetnými sociálními problémy.

V návaznosti na to je dále kurz zaměřen na vyhodnocení situace v rodině, na individuální plánování a řešení konkrétních situací.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence a péče, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1250,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1250,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz