Datum / čas
28.03.2017
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc – Povzbuzení, z.s. – Snoezelen

Adresa:
Mariánská 853/7
Olomouc

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MSMT: 33444/2016-2-1033

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář poskytne účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin. Účastníci získají náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámí se se základy a filosofií konceptu snoezelen. Představeny budou také pomůcky pro rozvoj smyslů, jako jsou hmatové panely, hmatový box, aromatické sáčky, čichové pexeso, světelná pera ad. (včetně metodiky práce s nimi) využitelné také v běžném prostředí ZŠ. Součástí semináře bude rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole –, během něhož si účastníci prakticky ověří vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využitím v běžných školách, školních družinách. Na semináři budou prezentovány také videoukázky a zahraniční trendy (Velká Británie) v této oblasti jako příklady dobré praxe vhodné k aplikaci v ČR.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1350,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1350,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz