Datum / čas
24.05.2019
09:00-16:00

Místo konání
Pardubice – Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Adresa:
U Josefa 118
Pardubice

Cílové skupiny

  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


Změna termínu z 11. 4. 2019 na 24. 5. 2019. 

 

č. akreditace MPSV: 2016/0270-PC/SP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na osvětlení základních témat a způsobů komunikace s osobami romského etnika s důrazem na specifika komunikace mezi pracovníkem a uživatelem služby. Obsahem školení je vymezení sociální komunikace s její verbální a neverbální složkou a vedení rozhovoru jako základního prostředku porozumění. Účastníci se nejprve seznámí se sociálně psychologickými charakteristikami uživatelů služeb romského etnika. Tyto informace jim pak následně pomohou k lepší orientaci v jejich specifickém komunikačním stylu a k efektivnější komunikace s nimi. Školení se bude rovněž zabývat komunikačními bariérami a možnostmi komunikace v rámci asertivního jednání a řešením možných konfliktů.

 

Cíle školení:

Účastník získá základní vhled do problematiky efektivní komunikace s uživateli služeb romského etnika, seznámí se s jejich komunikačním stylem a se specifiky komunikace souvisejícími s jejich sociálně psychologickými charakteristikami. Témata budou směřovat k lepšímu porozumění vzorcům chování uživatelů služeb romského etnika a k vyvarování se komunikačních chyb při výkonu sociální práce. Cílem bude rozvíjení schopností komunikovat tak, aby komunikace dosahovala žádoucí efekt v konkrétním komunikačním kontextu. Účastník školení si také osvojí základní dovednosti vedení rozhovoru s uživatelem služby.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence a poradenství a pracovníci na úřadě

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

 

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz