Datum / čas
03.10.2019
09:00-16:30

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: 2017/0096-PC/SP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, kteří pracují s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením nebo seniory. Kurz je zaměřen na převádění běžných textů do zjednodušené formy, která je pro cílovou skupinu srozumitelná – do tzv. easy to read (ETR) formy. Účastnící kurzu se seznámí s ukázkami textů, které byly přeloženy do formy ETR, osvojí si pravidla, která by měli při zjednodušování dodržovat a prakticky si vyzkouší tvorbu ETR textů dle potřeb z jejich praxe. Účastníci budou pod vedením lektorky vytvářet ETR texty, které se přímo vztahují k jejich praxi v organizaci a vychází ze specifik dané cílové skupiny klientů.

 

Cíle školení:

Účastníci si zlepší svoje komunikační schopnosti a schopnosti porozumění potřebám cílové skupiny. Absolvování kurzu povede k tomu, že se pracovníci naučí předávat složité informace uživatelům služeb srozumitelněji a s ohledem na jejich individuální potřeby. Účastníci se seznámí se způsoby, jak zjednodušit běžné texty do easy to read (ETR) formy, dle specifických potřeb klientů, se kterými ve svém zařízení pracují. Osvojí si základní a nejdůležitější pravidla tvorby ETR textů a ty budou schopni aplikovat ve své běžné praxi.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz