Datum / čas
26.03.2019
09:00-16:30

Místo konání
Hradec Králové – budova Plaveckého bazénu (školicí místnost)

Adresa:
Eliščino nábřeží 842
Hradec Králové

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV – A2017/0460-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář se zaměřuje na praktické aspekty výkonu terénní sociální práce v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představuje praktické způsoby a techniky při kontaktování cílové skupiny a práci s ní v jejím přirozeném prostředí. Dále se pak zaměřuje na efektivní komunikaci s klienty v terénu a práci na změně. Prostřednictvím modelových situací jsou účastníci seznamováni se specifiky, úskalími a možnými riziky práce s klientem v jeho přirozeném prostředí včetně možností prevence konfliktu a řešení těchto situací. Součástí kurzu je také téma role a úlohy terénního sociálního pracovníka ve specifických situacích, etiky terénní sociální práce a nastavování a držení hranic při práci s klienty v jejich přirozeném prostředí.

 

Cíle školení:

Absolvent školení se seznámí s praktickými technikami výkonu terénní sociální práce se zaměřením na oslovování a kontaktování cílové skupiny. Bude znát některé techniky komunikace s klienty v jejich přirozeném prostředí, včetně technik práce na změně. Bude si vědom potenciálně rizikových či eticky problematických situací při výkonu terénní práce a seznámí se s možnostmi, jak těmto situacím předcházet, případně jak je řešit.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence péče a poradenství, včetně pracovníků na úřadech; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatelé

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osoba

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz