Datum / čas
17.05.2019
09:00-16:30

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: 2016/1129-PC/SP/PP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci získají povědomí o sexualitě osob s mentálním postižením. Budou seznámeni se vzdělávacími perspektivami sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením a s potřebností a významem sexuální výchovy u těchto osob (právo na sebevyjádření osob s mentálním postižením, právo na sexuální identitu…). Účastníci získají náhled na vzdělávací možnosti osob s mentálním postižením, seznámí se s různými oblastmi sexuální výchovy (partnerství a sexualita osob s MP, sexuální zneužívání, …) se způsobem předávání informací těmto klientům a s metodickým materiálem určeným k sexuální výchově. Programovým cílem vzdělávací aktivity je získat obecný přehled o sexualitě osob s mentálním postižením a o možnostech jejich edukace. Výklad bude doplněn kazuistikami z praxe.

 

Cíle školení:

Cílem školení je poskytnout účastníkům základní orientaci v charakteristice a terminologii mentálního postižení, obecný přehled o sexualitě osob s mentálním postižením, obecný náhled na vzdělávací možnosti osob s mentálním postižením, orientaci v základních způsobech předávání informací osobám s mentálním postižením v oblasti sexuální výchovy a osvěty, schopnost definovat jednotlivé oblasti sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením a seskupit je do výukového plánu.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální péče; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální péče a neformální pečovatelé.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osoba

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz