Datum / čas
05.10.2018-19.10.2018
09:00-16:00

Místo konání
Praha – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Adresa:
Ruská 85
Praha 10

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Školení je vhodné do Šablony I. – I./2.3.e) a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6e a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Termín konání:

  • 5. 10. 2018 (9:00 – 16:00)
  • 19. 10. 2018 (9:00 – 16:00)

 

Obsah školení:

Dvoudenní školení nabídne vhled do problematiky inkluze v prostředí mateřské školy. Ve všech blocích bude účastníkům podáno aktuální vysvětlení dané problematiky. Budou předloženy příklady plánů a programů z praxe, které učitelé budou zkoušet vyhodnotit a také si sami vyzkouší sestavit vlastní materiály. Součástí semináře je diskuze k jednotlivým otázkám s předáváním zkušeností mezi pedagogy.

 

Seminář zahrne následující tematické okruhy:

  • Trendy a tendence současné pedagogiky
  • Aktuální legislativa
  • Dopad legislativních změn na úpravu školních dokumentů
  • Nadané děti v MŠ

 

Cíle školení:

Cílem semináře je informovat učitele o aktuální legislativě, možnostech a oprávněných požadavcích mateřské školy při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci společného vzdělávání. Představit možnosti tvorby školních dokumentů, upřesnit používanou terminologii, seznámit s metodickými postupy při práci s integrovanými dětmi.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 2050,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2050,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz