Datum / čas
04.06.2019-11.06.2019
08:30-17:30

Místo konání
Praha – Prevalis, z. s.

Adresa:
Pod Klamovkou 1268/3
Praha 5

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT: 33444/2016-2-1033

 

Školení je vhodné do šablony DVPP – I. / 2.4 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6d a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin

 

Termín konání:

  • 4. 6. 2019 (8:30 – 17:30 hod.)
  • 11. 6. 2019 (8:30 – 17:30 hod.)

              

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ a všech oblastí, které s tím souvisí.

Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílit nabídku a kompetence pedagogů MŠ v oblasti vzdělávání a péče o děti do tří let.

Účastníci společně s lektorkou zhodnotí přínosy a rizika spojená se zařazováním dvouletých dětí do MŠ a budou obeznámeni s kritérii pro přijetí a nástup dvouletého dítěte do MŠ z pohledu legislativy platné v ČR. Dále se zaměří na specifické požadavky vzhledem k vývojovým a věkových zvláštnostem, které je nutné akceptovat a na oblasti spojené s organizací chodu MŠ – přizpůsobení prostoru, personální zajištění, spolupráce s rodinou, nabídka vhodných aktivit apod. Seminář zahrne také ukázky představovaných aktivit pro dvouleté děti, které mohou účastníci následně využít ve své pedagogické praxi.

 

Školení zahrne moduly s následujícím obsahem:

  • Zařazení dvouletého dítěte do MŠ z pohledu legislativy a požadavky na MŠ s tím spojené
  • Dvouleté dítě z pohledu vývojové psychologie

 

  • Metodika práce a organizační formy využitelné při práci s dvouletými dětmi v MŠ
  • Výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti pro dvouleté děti spojené s praktickými ukázkami
  • Seznámení s literaturou vhodnou k samostudiu i práci s dětmi

 

  • Pohybové hry a další sportovní aktivity pro dvouleté děti v MŠ i venkovním prostředí spojené s praktickými ukázkami

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři, jak teoreticky, tak i prakticky – od legislativy, nástupu dítěte a jeho adaptaci v MŠ, spolupráci s rodinou, přes připravenost prostředí, specifické podmínky, vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), až po metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti. Nedílnou součástí školení jsou i ukázky činností, které si účastníci sami vyzkouší a které mohou následně využít ve své praxi.

 

Oblast zaměření:

Předškolní vzdělávání; Pedagogika, psychologie

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 3990,- Kč /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 3990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz