Datum / čas
13.11.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ


č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.8 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6e; 2.II/7 a odpovídá její náplni.


Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsah semináře je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Reflektovány jsou způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření.Program se zabývá změnami v ŠVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a na základě novely Školského zákona a s tím související změnou RVP ZV. Vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

  • Změny vyvolané úpravou RVP
  • ŠVP  a nová strategie vzdělávání
  • Metodika

 

Cíle školení:

Účastníci získají přehled o vzájemném vztahu RVP a ŠVP, upřesní si způsob formálního zapracování změn do ŠVP konkrétní školy a uvědomí si možné korekce již upravených UO ve vztahu k IVP, seznámí se se změnami v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení a možnostem využívání slovního hodnocení.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz