Datum / čas
22.05.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU


č. akreditace MSMT: 21439/2017-21022

 

Školení je vhodné do šablony DVPP – III. / 2.1b) a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář se zaměřuje na aktivity, které nabídnou studentovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Charakter těchto činností je velmi různorodý.
V semináři budou na konkrétních ukázkách rozvedeny základní charakteristiky vhodných aktivit včetně jejich možných modifikací.

 

Druhá část školení se bude věnovat práci učitele s chybou studenta a bude pojednávat o nezdaru, chybě a překážkách ve vyučování matematiky. Seznámí účastníky se základními pohledy na tyto pojmy důležitými jak pro školu, tak i v běžném životě. Seminář obsahuje řadu ilustrujících příkladů, které si kladou za cíl usnadnit účastníkům porozumění myšlenkám, které jsou v semináři diskutovány.

 

Hlavními tématy semináře jsou:

  • Didaktický konstruktivismus
  • Didaktické situace
  • Strategie řešení úloh
  • Ukázky konkrétních situací
  • Práce učitele s chybou
  • Typy a příčiny chyb
  • Chyby jako projevy překážek při získávání znalostí
  • Ukázky vhodných aktivit

 

Cíle školení:

Cílem semináře je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které typy aktivit přinášejí zpestření do vyučování matematiky a jaké jsou možné přístupy k chybě, kterou učiní student. Představeny budou také různé možnosti práce s chybou, jejichž cílem je využití chyb ke zvyšování znalostí a dovedností studentů.

 

Cílová skupina:

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz