Datum / čas
29.03.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU


Školení je vhodné do šablony DVPP – III. / 2.1a a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář vychází z průzkumu, který byl zaměřen na vztah žáků a učitelů k poezii, a proto nabídne účastníkům inspiraci, jak ve škole s poezií pracovat ve všech složkách předmětu. Nabídne možnosti, jak poezii interpretovat netradičním způsobem. Východiskem je poezie ve starší české literatuře, která je prezentována z několika úhlů pohledu. Ostatní materiály jsou vybrány převážně z textů českých básníků z přelomu 20. a 21. století a tvorby „zakázaných“ básníků od r. 1948 do roku 1989. Účastníci se seznámí s rozmanitými způsoby práce s poetickým textem.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je propojit ČJL se vzdělávací oblastí ŠVP Umění a kultura, ale i s dalšími vzdělávacími oblastmi. Snahou je v nástinu poskytnout pedagogům přehled o moderní poezii a inspirovat je, jak je možno vzbudit u žáků zájem o ni. Aktivity a výběr ukázek jsou zaměřeny tak, aby byly přiměřené a srozumitelné studentům SŠ.

 

Cílová skupina:

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz