Datum / čas
16.12.2019
09:00-16:00

Místo konání
Ústí nad Labem

Adresa:
bude upřesněno
Ústí nad Labem

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.8, III/2.1e, III/2.1i, III/2.12 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6d, 2.II/6e, 2.II/7, 2.V/4d, 2.V/4e a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 1435/2019-2-203

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy výuky na základní a střední škole, na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí, především však na aktivizující formy výuky. Obsahem semináře je seznámení se základními metodami, formami práce a jejich dělením.
Účastníci si dále vyzkouší aplikaci jednotlivých základních metod ve výuce, principy a různé způsoby využití (brainstorming, myšlenková mapa, práce s textem, škálování, další aktivizující metody a formy výuky).

 

Cíle školení:

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí pedagogů ZŠ a klíčových kompetencí v odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětech u pedagogů na SŠ s využíváním nových výukových metod. Důraz je kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebevzdělávání, učení se navzájem, týmovou spolupráci a na motivační metody. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků.

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU

 

Lektor:

Mgr. Dana Forýtková

Absolventka PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie – chemie. Od r. 1979 do r. 2005 pedagogicky působila na Gymnáziu V. Makovského Nové Město na Moravě a od r. 2005 pracuje jako lektorka výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost. Je odborným garantem vzdělávacích programů, autorizovaná osoba NSK, certifikovaná lektorka implementátorka Společného (inkluzivního) vzdělávání.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz