Datum / čas
09.04.2019-10.04.2019
09:00-16:00

Místo konání
Brno – ZŠ Kamínky

Adresa:
Kamínky 368/5
Brno - Nový Lískovec

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT: 33444/2016-2-1033

 

Náplň školení odpovídá Šabloně I. DVPP – I. / 2.3 b)

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6b)a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další).

Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je ozřejmit pedagogům MŠ význam rozvoje předmatematické gramotnosti jako základu pro budoucí studium na ZŠ. Účastníci budou obeznámeni se základy problematiky předmatematických a předčíselných představ a získají řadu metodických doporučení, vycházejících z bohaté praxe lektorky.

 

Oblast zaměření:

Předškolní vzdělávání

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 2990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz