Datum / čas
13.05.2019-20.05.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

 • Učitelé 2. stupně ZŠ


č. akreditace MSMT: 25040/2016-2-819

 

Náplň školení odpovídá Šabloně DVPP – II. / 2.1 a)

 

Hodinová dotace:  16 vyučovacích hodin

 

Termín konání:

 • 13. 5. 2019 (9:00 – 16:00)
 • 20. 5. 2019 (9:00 – 16:00)

 

Obsah školení:

Seminář, sestávající ze čtyř výukových modulů, nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky 2. stupně ZŠ ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií i s odborným a publicistickým textem. Zřetel je kladen také na mediální výchovu, proces vyhledávání klíčových informací a práci s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Seminář zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky.

 

Školení zahrne následující moduly:

 

 1. Rozvíjení čtenářské gramotnosti
 • Kreativita při práci s textem, vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační, prožitkové vnímání, žákovské reflexe na četbu, …

 

 1. Moderní literatura pro mládež
 • Čeští a zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti, poezie pro mládež, …

 

 1. Seznámení s poezií
 • Jak pracovat s poezií?, porovnání textu, obrazu a hudebního zpracování, cizí jazyky v poezii…

 

 1. Mediální výchova a práce s textem
 • Vývoj mediální výchovy v zahraničních školách
 • Stereotypy a jak s nimi pracovat, jazykové prostředky v médiích, praktické aktivity zaměřené na práci s tištěným textem, práce s chybou, …

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků na 2. stupni ZŠ kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd.

 

Oblast zaměření:

Český jazyk a komunikace; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina: 

učitelé 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 2990,- Kč /osobu

 

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz