Datum / čas
13.05.2019-20.05.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha – Střední odborné učiliště gastronomie

Adresa:
U Krbu 45/521
Praha 10

Cílové skupiny

 • Učitelé 1. stupně ZŠ


č. akreditace MSMT: 25040/2016-2-819

 

Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.1a a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6a a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace:  16 vyučovacích hodin

 

Termín konání:

 • 13. 5. 2019 (9:00 – 16:00)
 • 20. 5. 2019 (9:00 – 16:00)

 

Obsah školení:

Seminář nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií, i s odborným a publicistickým textem. Představené metody podporují také schopnost dětí vyhledávat klíčové informace v textu a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít při vyučování všechny smysly žáků, tak aby došlo k jejich aktivizaci, podpoře příznivého klimatu třídy, utváření kladných mezilidských vztahů a zejména aktivnímu zapojení žáka do vyučovacího procesu. Seminář je koncipován na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky.

 

Školení zahrne následující moduly:

 

 1. Motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Kreativita při práci s textem, vytváření čtenářského vkusu, spolupráce s knihovnami, prožitkové vnímání, čtení s otázkami, klíčová slova, …

 

 1. Moderní literatura pro děti mladšího školního věku
 • Čeští a zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti, poezie pro děti, …

 

 1. Literatura všemi smysly (1. část)
 • Hmat a čich jako motivace při tvorbě textu, …

 

 1. Literatura všemi smysly (2. část)
 • Chuť, sluch a zrak jako motivace při tvorbě textu, mezioborové přesahy, nonverbální vyjadřování, …

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem (i s mezioborovým přesahem a k poznávání všemi smysly), hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků na 1. stupni ZŠ.

 

Oblast zaměření:

Český jazyk a komunikace; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 2290,- Kč /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2290,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz