Datum / čas
25.03.2019
09:00-16:00

Místo konání
České Budějovice – Střední škola polytechnická

Adresa:
Nerudova 859/59
České Budějovice

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony II. – 2.V/4j a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 518/2018-2-199

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty pro práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další.

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy, seznámit je s vybranými didaktickými postupy a možnostmi práce v pedagogickém prostředí.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 490,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz