Datum / čas
15.10.2018-16.10.2018
09:00-16:15

Místo konání
Praha – Střední odborné učiliště gastronomie

Adresa:
U Krbu 45/521
Praha 10

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


Školení je vhodné do Šablony I. DVPP – I. / 2.3 a) a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6a) a 2.II/6a) a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT -  33444/2016-2-1033

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je poukázat na důležitost podchycení oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí v době, kdy se mozek dítěte nejvíce vyvíjí a je schopen největších změn. V předškolním věku je možné správnou prevencí a výchovným vedením zajistit, aby se co nejvíce zmírnily dopady oslabených funkcí na úspěšnost žáka v průběhu školní docházky.

 

Oblast zaměření:

Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ (učitelé 1. tříd)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 2050,- /osoba

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2050,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz