Datum / čas
14.01.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitel – metodik prevence
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Výchovní poradci


Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.8 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6d, 2.II/6e, 2.II/7, 2.V/4d, 2.V/4e a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 518/2018-2-199

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Vzdělávací program je zaměřen na pomoc učitelům, kteří chtějí vytvořit a vést autonomní třídu, tedy třídu se 100% odpovědností žáků i učitele za proces vzdělávání. Učitelé se seznámí se výukovými formami, metodami a aktivitami, které jsou využitelné pro tvorbu autonomního kolektivu. Program pro vytvoření autonomní třídy a aktivity s tím spojené jsou spojeny s tematickými okruhy: vyučování jako láskyplná činnost; vyučování jako činnost, která vede k přeměně; tajemství štěstí a úspěchu; třída jako společenství – společenství jako třída. Každý okruh doprovází aktivity a pracovní listy využitelné následně přímo v praxi, které vedou k tvorbě kvalitního kolektivu.

 

Cíle školení:

Účastníci získají teoretické informace a základy praktických dovedností, které jim pomohou při tvorbě a vedení autonomního třídního kolektivu. Osvojí si základní nástroje k vedení třídy, vhodné aktivity a získají pracovní listy určené pro žáky za účelem vytvoření autonomní třídy.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci, učitelé – metodici prevence, vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Marika Kropíková

Absolventka oboru Speciální pedagogika, obor etopedie, logopedie, učitelství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracovala jako učitelka, školní speciální pedagog, lektorka, publikuje odborné články. V současnosti působí jako lektor Krajského zařízení pro DVPP MSK, lektor Místních akčních plánů. Je soudním znalcem v oboru školství a kultura, odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz