Datum / čas
29.03.2019
13:15-17:15

Místo konání
Praha – ZŠ Táborská

Adresa:
Táborská 45
Praha 4 - Nusle

Cílové skupiny

 • Speciální pedagogové
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Vychovatelé školských zařízení


číslo akreditace MŠMT: 25040/2016-2-819

 

V případě účasti na 1. i 2. části školení je možné školení začlenit také do ŠABLON (akreditované školení Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD – 8 hodin).

 

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Druhá navazující část dvoudílného semináře se zaměřuje na zásady práce s dítětem s ADHD, ADD, předcházení konfliktním situacím a plánování strategie přístupu k těmto dětem. Probrány budou základy efektivní komunikace a komunikačních dovedností při řešení výchovných problémů. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování.

Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD u dětí předškolního a mladšího školního věku. Účastníkům bude mimo jiné poskytnut prostor pro diskusi a sdílení poznatků z jejich praxe.

 

Přehled témat:

 • vytváření přehledného a strukturovaného prostředí – tyto děti potřebují řád a strukturu, prostřednictvím srozumitelné komunikace, potřebují přesné určení toho, co se od nich očekává
 • jasná pravidla, jasné mantinely
 • promyšlené reakce rodičů, učitelů a okolí na určité projevy jejich chování
 • potřebu pomoct s uspořádáním pomůcek
 • potřebu pomoct s uspořádáním pracovního prostoru
 • potřebu pomoct se zapojením do skupiny
 • potřebu pomoct ve chvílích, kdy přecházejí od jedné činnosti k druhé

 

Základy efektivní komunikace, komunikační dovednosti při řešení výchovných problémů:

 • řeč a výchovné využití
 • nevhodné komunikační dovednosti (např. agrese, ironie, formalita, poučování)
 • verbální, neverbální a paraverbální komunikace
 • zásady efektivní komunikace
 • rizika trestů, odměn a pochval ve výchově
 • efektivní komunikace

 

Cíle školení:

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování a naučit je možnostem jak upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí.

Účastníci se seznámí s komunikačními technikami, se zásadami verbální a neverbální komunikace, s technikami, které se dají využít pro efektivní zvládání výchovných problémů ve školské praxi, vyzkouší si techniky a metody efektivní komunikace. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPCH.

 

Oblast zaměření:

Pedagogika, psychologie; Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, vychovatelé

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Cena: 990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz