Datum / čas
29.03.2019
09:00-13:00

Místo konání
Praha – ZŠ Táborská

Adresa:
Táborská 45
Praha 4 - Nusle

Cílové skupiny

 • Speciální pedagogové
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Vychovatelé školských zařízení


číslo akreditace MŠMT: 25040/2016-2-819

 

V případě účasti na 1. i 2. části školení je možné školení začlenit také do ŠABLON (akreditované školení Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD – 8 hodin).

 

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

První část dvoudílného semináře je zaměřena na seznámení s problematikou ADHD, ADD, jejich charakteristiku, jednotlivé formy, příčiny vzniku a projevy. Skolení bude zacíleno na projevy chování dítěte s ADHD, ADD, související s jeho začleněním do kolektivu MŠ a ZŠ a na ně navazující možná další úskalí.

Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování.

Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD u dětí předškolního a mladšího školního věku. Účastníkům bude mimo jiné poskytnut prostor pro diskusi a sdílení poznatků z jejich praxe.

 

Přehled témat:

 • Vznik ADHD, ADD – příčiny vzniku
 • Kritéria americké psychiatrické asociace – konkrétní popis projevů
 • Jednotlivé příznaky ADHD, ADD
 • poruchy percepce
 • specifické neurologické nálezy
 • poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení
 • poruchy motoriky
 • poruchy učení – sekundárně se rozvíjející SPU
 • neurotické rysy
 • emoční poruchy a poruchy chování
 • poruchy spánku
 • fyzický vývoj
 • poruchy koncentrace pozornosti, paměti
 • hyperaktivita x hypoaktivita
 • Výskyt ADHD, ADD v populaci předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
 • Dítě s ADHD, ADD v rodině
 • Dopad syndromu ADHD a ADD na dospívající a dospělé

 

Cíle školení:

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí školení budou také kasuistiky dětí s SPCH. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Dále si seminář klade za cíl poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. V rámci semináře se učitelé seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD.

 

Oblast zaměření:

Pedagogika, psychologie; Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové, vychovatelé

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz