Datum / čas
13.03.2019
09:00-16:30

Místo konání
Hradec Králové – Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Adresa:
Hradební 1029/2
Hradec Králové

Cílové skupiny

  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


č. akreditace MPSV: 2015/1159-VP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Cílem semináře je seznámit pracovníky sociálních služeb s pracovní náplní pozice metodika a s tematikou tvorby a aktualizace metodických předpisů v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Školení je prakticky zaměřeno s možností uvedení konkrétních příkladů. Seminář přinese účastníkům odpovědi na otázky týkající se kvality sociální služby v návaznosti na metodiky, udržování jejich aktuálnosti a souladu s platnými přepisy. Diskutovány budou příklady z praxe a řešení organizačních komplikací s nedostatkem času nebo malým počtem personálu.

 

Cíle školení:

Účastníci semináře získají přehled o roli metodika v organizaci, jeho kompetencích a činnostech. Dozví se o způsobu práce na konkrétních metodických materiálech i o způsobu uspořádání systému všech potřebných předpisů v organizaci. Prostřednictvím praktických cvičení jim bude usnadněno porozumění zákonným definicím kritérií standardů kvality a jejich zpracování pro inspekci.

 

Cílová skupina:

pracovníci v manažerské, řídící funkci

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz