Datum / čas
08.10.2019
09:30-14:30

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé speciálních škol
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MŠMT: 11218/2016-1

 

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci budou seznámeni se způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání. Metodika praktického semináře je postavena na principu správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval. Technika hlasového projevu Vokalsystem je originální sestava cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořená na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce. Seminář je rozdělen do dvou modulů z důvodu náročnosti nových témat, správného uvědomování nových návyků a procesů, se kterými se pedagogové na školení seznamují.

 

Cíle školení:

Účastníci se seznámí se způsoby, jak analyzovat špatné hlasové návyky a jak je nahradit správnými. S pomocí předvedených ukázek si vyzkouší, jak správně dýchat a pečovat o hlas, aby vydržel dlouhou námahu. Účastníci budou seznámeni se způsoby využití rezonančních prostor k zesílení hlasu bez zbytečného tlaku a bolesti v hrtanu. Získají také informace, jak využít výrazových prostředků ve verbální komunikaci. V závěrečné části si účastníci tyto techniky a cviky vzájemně mezi sebou vyzkouší na ukázkové sestavě cviků, které v průběhu semináře obdrží za aktivní asistence lektora.

Lektorka nabízí individuální přístup, školení je nabízeno pro maximálně 10 účastníků.

 

Oblast zaměření:

Pedagogika, psychologie; Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ; Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. Kateřina Sluková

Absolventka Filosofické fakulty (obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk – hudební výchova) a Pedagogické fakulty Ostravské university (obor umělecko-pedagogický, sólový zpěv); působila jako pedagožka na gymnáziu; byla členkou operního souboru Národního divadla moravskoslezského; zabývala se přípravou a realizací koncertů pro veřejnost, letních hudebních táborů a pěveckých kurzů; spolupracovala s hudební skladatelkou Markétou Dvořákovou na realizaci dětského muzikálu Medový Janek; působí jako hlasový pedagog, sbormistrině a věnuje se individuální výuce hlasové techniky a zpěvu.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1290,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1290,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz