Datum / čas
16.12.2018-18.12.2018
Celý den

Místo konání
Deštné v Orlických horách – Chata Kačenka

Adresa:

Deštné v Orlických horách

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU


Původní název kurzu: Doškolovací kurz – Instruktor školního snowboardingu (odůvodnění změny názvu: MŠMT ČR – Programy s označením instruktor)

 

č. akreditace MSMT: 16414/2016-2-600

 

Hodinová dotace:       3 denní školení / 25 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

 • Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech
 • Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí
 • Současné trendy v metodice výuky snowboardingu
 • Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev
 • Zdokonalování jízdy účastníků

 

Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

 

Podrobný popis kurzu:

 

 • Opakování metodických řad a ukázky – sdílení námětů do výuky mezi účastníky
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na:
  1. Zvyšování rychlosti, koordinace zastavení smykem frontside a backside
  2. Navazovaný smýkaný oblouk
  3. Navazovaný smýkaný oblouk s vertikálním pohybem
  4. Smýkaný oblouk, různé poloměry oblouky
  5. Nácviku řezaného oblouku
  6. Krátký řezaný oblouk
 • Rozbor jízd účastníků na videu
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na správné držení těla, smýkaný oblouk s odlehčením těla nahoru a dolu a základy řezaného oblouku
 • Bezpečnost a organizace lyžařských výcvikových kurzů
 • Náměty na relaxaci dětí po výcvikovém dni
 • Nové trendy snowboardingu, údržba snowboardu
 • Hry na sněhu (zaměřené na rozvoj pohybových dovedností)

 

Cíle školení:

Školení má za cíl seznámit účastníky s metodikou jízdy na snowboardu, současné trendy (řezaný oblouk, freestyle) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na snowboardu.

 

Oblast zaměření:

Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví); I. stupeň ZŠ; Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM

 

Cílová skupina:

Pedagogové ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ a pedagogové volného času, kteří již absolvovali kurz Základní školní snowboarding (nebo Instruktor školního snowboardingu), v němž získali základní znalosti a dovednosti z dané oblasti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena kurzu (zahrnuje program, ubytování a stravu): 3400 Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 3400,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz