Datum / čas
08.03.2018
09:00-16:30

Místo konání
Olomouc – Lingua Centrum

Adresa:
U Stadionu 10
Olomouc

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV – 2015/0562-PC/SP/VP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

 

Seminář je zaměřen na seznámení se základními diagnostickými a poradenskými přístupy k projevům poruch chování u dětí a adolescentů. V úvodu kurzu budou vymezeny základní vývojové charakteristiky dětství a dospívání se zaměřením na vývojové potřeby a úkoly v rámci rodinného systému. Dále bude prostor věnován deskripci nejběžnějších projevů obtíží v chování v dětství a adolescenci (např. u dětí s diagnózou ADHD syndromu, Aspergerova syndromu, u dětí s disharmonickým vývojem osobnosti atd.). Školení zahrne také praktické ukázky práce s výchovně náročnými dětmi (adolescenty) na základě kazuistik. Kombinován je tedy teoretický výklad s praktickými ukázkami z poradenské praxe.

 

Cíle školení:

Účastníci se zorientují v oblasti rodinného poradenství pro rodiny s dítětem (adolescentem) s projevy obtíží v chování. Naučí se vhodné navázání kontaktu s klientem, nastavení settingu a plánování poradenské práce s ohledem na vývojové potřeby dítěte (resp. adolescenta) a jeho specifické projevy. Účastníci si ujasní svoji roli v poradenské práci s rodinou a seznámí se s možnostmi a limity této práce. Důraz je kladen zejména na nastavení bezpečného a zároveň pevného settingu poradenské práce.

 

 

Cílová skupina:

sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v manažerské, řídící funkci

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz