Datum / čas
24.04.2019
09:00-16:30

Místo konání
Brno – ZŠ Kamínky

Adresa:
Kamínky 368/5
Brno - Nový Lískovec

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách


č. akreditace MPSV – 2015/0647-PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci semináře se seznámí s postavením biblioterapie v systému dalších terapeutických metod, získají základní povědomí o možných formách, postupech, prostředcích a praktických cvičeních. Díky vlastnímu prožitku získají osobní zkušenost s tvorbou poetických hříček, s hrou se slovy, s tvorbou textu netradičními formami, a to i ve společném sdílení s dalšími účastníky kurzu. Vyzkouší si také spojení biblioterie s arteterapií. Tyto zkušenosti budou rozšířeny o teoretické poznatky, jak je možné jednotlivá cvičení upravit pro klienty různých cílových skupin. Nedílnou součástí semináře je také získání základní dovednosti reflexe prožité zkušenosti. Školení může posloužit také jako vstupní informace k problematice expresivních terapií a k jejich vzájemnému propojování.

 

Cíle školení:

Hlavním cílem semináře je seznámení účastníků se základy využití prvků biblioterapie v práci s lidmi s mentálním postižením. Dílčími cíli pak jsou získání povědomí o teoretickém ukotvení biblioterapie v systému speciálně pedagogických terapií a její srovnání s poetoterapií, získání znalostí o využití uměleckých prostředků, postupů a metod práce v biblioterapeutickém procesu a osvojení si schopnosti reflektovat lekci s klienty a umožnit jim prožít aktivitu v bezpečném prostředí.

 

Cílová skupina:

pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální péče

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz