Šablony DVPP – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Nabídka seminářů akreditovaných v systému DVPP, které lze financovat z dotace OP VVV, tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Semináře odpovídají obsahem a rozsahem pro Šablony II (2018 – 2021).
Kliknutím na název semináře zobrazíte jeho podrobnou anotaci.

 

Šablony II pro MŠ

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

a) Čtenářská pregramotnost

b) Matematická pregramotnost

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

 

g) Polytechnické vzdělávání

 

Šablony II pro ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

a) Čtenářská gramotnost

b) Matematická gramotnost

c) Cizí jazyky

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

f) Kariérové vzdělávání

g) Polytechnické vzdělávání

i) Projektová výuka

 

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
pro celý ped. sbor

Šablony II pro ŠD a ŠK

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

j) Kulturní povědomí a vyjádření

Šablony II pro SVČ

2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

d) Osobnostně sociální rozvoj

 

e) Inkluze

 

2.VI/5 Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 

Šablony II pro ZUŠ

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

d) Osobnostně sociální rozvoj

 

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 

Kompletní přehled všech našich školení DVPP naleznete ZDE.

Ke stažení:

Přehled šablon a jejich věcný výklad – OP VVV Šablony II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ