Šablony DVPP – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Nabídka seminářů akreditovaných v systému DVPP, které lze financovat z dotace OP VVV, tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Semináře odpovídají obsahem a rozsahem pro Šablony DVPP. Kliknutím na název semináře zobrazíte jeho podrobnou anotaci.

 

Vzdělávací programy pro MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ v rozsahu 24 vyuč. hodin

  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (v akreditaci)

 

Vzdělávací programy pro ZŠ

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu min. 16 vyuč. hodin

a) Čtenářská gramotnost

b) Matematická gramotnost

e) Inkluze

 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 vyuč. hodin
pro celý ped. sbor

 

Ke stažení: Přehled šablon a jejich věcný výklad – OP VVV

Další informace naleznete také na webu MŠMT