Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Seznam akreditovaných školení:

Adaptace seniora při nástupu do instituce
Biblioterapie– aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
Cílování a škálování v sociálních službách
Dítě (adolescent) s projevy obtíží v chování – úvod do problematiky
Dramaterapie– aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím divadelních prvků
Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
Expresivní terapie– aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím osobního prožitku
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
JAK AKTUALIZOVAT METODIKY – Aneb pracujeme se standardy správně?
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
Komunikace s klienty se sluchovým postižením
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
Možnosti distančního poradenství
Paliativní péče v sociálních službách
Podpora změny a motivace u klientů
Praktický fundraising v sociálních službách
Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Sexuální výchova a osvěta osob s mentálním postižením
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Supervize – možnosti a limity
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Terénní sociální práce v praxi
Úprava textů pro uživatele sociálních služeb
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Úvod do krizové intervence u dětí (adolescentů) a jejich rodin
Úvod do manažerských dovedností v oblasti sociálních služeb
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
Úvod do práce s agresivním klientem
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
Uživatel drog jako klient sociální služby
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
Vedení porad a týmu v oblasti sociálních služeb – role facilitátora
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
Využití písku jako aktivizačního prvku v sociálních službách
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
Základy krizové intervence
Základy práce s rodinou a dítětem v rozvodové situaci
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
Základy vedení skupiny seniorů
Zážitkové techniky protidrogové prevence
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb

Kromě školení nabízíme vedení komunikačních aktivit ve Vašem týmu, jako např. facilitace a council.

KE STAŽENÍ:

Přehledný katalog se stručnými anotacemi všech našich školení