Naše společnost Zřetel, s.r.o. je akreditovanou institucí pro provádění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditaci vydalo MŠMT, všechny naše programy určené pedagogickým pracovníkům jsou také akreditovány v systému DVPP.

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce DVPP (do 12. 1. 2016)

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce DVPP (do 30. 11. 2021)

 

Společnost Zřetel, s.r.o. má školení akreditovaná MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách.

 

Společnost Zřetel, s.r.o. je akreditovanou institucí pro provádění průběžného vzdělávání pro úředníky. Akreditaci udělilo MV ČR a všechna příslušná školení jsou také akreditována.

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce MV ČR

 

Společnost pro vzdělávání Zřetel, s. r. o., je autorizovanou osobou, a může provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kterou stanovuje Národní soustava kvalifikací.

Rozhodnutí o udělení autorizace

Akreditace rekvalifikace